Σάββατο, 24 Ιουλίου 2010

Georges Contogeorgis: Professeur de science politique, Univesite Panteion d' Athenes-Visitez la Grece, le pays qui incarne la civilization, la liberte, la democratieGeorge Contogeorgis: Professor of Political Science, Panteion University of Athens: Visit Greece, the country who incarnates civilization, freedom & democracy. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου